Warszawskie Dni Akwarystyki

Odkryj piękno podwodnego świata!

   Warszawskie Dni Akwarystyki to największe wydarzenie akwarystyczne w Warszawie, które odbywa się w trakcie Dni SGGW na Wydziale Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Celem Warszawskich Dni Akwarystyki jest zapoznanie uczestników  wydarzenia z problemami biologii i ochrony gatunkowej organizmów wodnych i ich środowiska, a także umożliwienie zdobycia cennych kontaktów, przydatnych w realizacji celów życiowych i naukowych. 

W ramach pokazu akwariów prezentowana jest różnorodność organizmów wodnych i zamieszkiwanych przez nie środowisk z różnych zakątków świata. Tematyka ta będzie poruszana również w ramach prelekcji podczas równolegle odbywającej się VII Warszawskiej Konferencji Akwarystycznej. Uzupełnieniem pokazu jest konferencja naukowa poświęcona biologii zwierząt akwariowych. Wydarzeniu towarzyszy kilka konkursów z nagrodami, w tym Mistrzostwa Krewetek Ozdobnych i Konkurs Wiedzy Akwarystycznej. 

Najbliższa edycja Warszawskich Dni Akwarystyki odbędzie się 18-19 maja 2024 na Wydziale Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW przy ul. Ciszewskiego 8/23 w Warszawie! Wstęp wolny. 

Zapraszamy do udziału!

Rafał Maciaszek
e-mail: rafal.maciaszek@kumakshrimp.pl
tel. 798 763 792

   Warszawskie Dni Akwarystyki to największe wydarzenie akwarystyczne w Warszawie, które odbywa się w trakcie Dni SGGW na Wydziale Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Celem Warszawskich Dni Akwarystyki jest zapoznanie uczestników  wydarzenia z problemami biologii i ochrony gatunkowej organizmów wodnych i ich środowiska, a także umożliwienie zdobycia cennych kontaktów, przydatnych w realizacji celów życiowych i naukowych. 

W ramach pokazu akwariów prezentowana jest różnorodność organizmów wodnych i zamieszkiwanych przez nie środowisk z różnych zakątków świata. Uzupełnieniem pokazu akwariów jest konferencja naukowa poświęcona biologii zwierząt akwariowych. Wydarzeniu towarzyszy kilka konkursów z nagrodami, w tym Mistrzostwa Krewetek Ozdobnych i Konkurs Wiedzy Akwarystycznej.

Najbliższa edycja Warszawskich Dni Akwarystyki odbędzie się 18-19 maja 2024 na Wydziale Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW przy ul. Ciszewskiego 8/23 w Warszawie! Wstęp wolny. 

Zapraszamy do udziału!

Rafał Maciaszek
e-mail: rafal.maciaszek@kumakshrimp.pl
tel. 798 763 792

0 +
odwiedzających
0 +
ryb i bezkręgowców wodnych
0 +
akwariów

Fotografie autorstwa Janush Photo

PARTNERZY WARSZAWSKICH DNI AKWARYSTYKI 2024

VII WARSZAWSKA KONFERENCJA AKWARYSTYCZNA

PROGRAM KONFERENCJI

Zapraszamy do wysłuchania wykładów naszych prelegentów do Auli I. 
Uwaga! Program konferencji może ulec zmianie i uzupełnieniom o dodatkowe wykłady. 

Dzień I - 18 maja 2024
Dzień II - 19 maja 2024

Pokaz akwariów

Zobacz piękne zwierzęta w ponad 100 akwariach!

     Zapraszamy do odwiedzenia największego tymczasowego pokazu akwarystycznego w Warszawie, na której prezentowana jest przede wszystkim różnorodność podwodnego świata – zarówno ryb, skorupiaków i mięczaków, jak również zamieszkiwanych przez nie środowisk. Można tu oglądać akwaria w stylu naturalistycznym, akwaria biotopowe, ozdobne, z krewetkami i rakami. Nie zabraknie również akwarystyki morskiej. Wszystkie akwaria biorą udział w konkursie na Najciekawsze Akwarium Warszawskich Dni Akwarystyki 2024. Zachęcamy do nawiązania kontaktu i wymiany doświadczeń z naszymi Akwarystami, pasjonatami akwarystyki. 

Akwaria będzie można oglądać 18 i 19 maja 2024 r. w godzinach 10.00 – 16.00. Wstęp wolny!

 

Fotografie autorstwa Janush Photo

ZWIERZĘTA SĄ NAJWAŻNIEJSZE

Promujemy dobre praktyki w akwarystyce

Zakupy pod presją chwili są jedną z najważniejszych przyczyn utrzymywania zwierząt akwariowych w niewłaściwych warunkach i niezapewniania im właściwego poziomu dobrostanu. Brak przygotowania merytorycznego opiekuna niejednokrotnie prowadzi do problemów zdrowotnych zwierząt, jak również kończy się ich porzuceniem. Decyzja o wzięciu żywego stworzenia pod opiekę musi być działaniem całkowicie przemyślanym – w końcu nie bez powodu mówi się o tym, że pośpiech w akwarystyce wskazany jest tylko przy zbieraniu wody z podłogi. Zachęcamy do tego by podczas Warszawskich Dni Akwarystyki poznać zwierzęta i ich potrzeby poprzez możliwość spotkania i nawiązania kontaktu z ich opiekunami – prawdziwymi hodowcami i pasjonatami akwarystyki.

Promocja utrzymania ryb akwariowych w niewłaściwych warunkach, jak np. wizerunek złotej rybki w kilkulitrowej kuli mającej jedynie przypominać akwarium, przewijająca się w reklamach, filmach czy bajkach dla dzieci, powoduje, że warunki te są traktowane przez przeciętną osobę jako optymalne, co absolutnie nie ma nic wspólnego z prawdą. Problem ten sprzyja pojawianiu się w sklepach zoologicznych produktów odpowiadających zapotrzebowaniu klientów przy jednoczesnym pomijaniu potrzeb zwierząt, dla których są przeznaczone. Stąd też, jednym z celów Warszawskich Dni Akwarystyki jest wskazanie właściwych warunków utrzymania zwierząt akwariowych. 

Powszechny problem dokonywania zakupów pod presją chwili sprawia, że coraz mniej osób interesuje się tym, do jakich gatunków należą dane zwierzęta. Powoduje to pomijanie nazw gatunkowych zwierząt i zastępowanie ich nazwami handlowymi, a przecież bez wiedzy o gatunku nie jest możliwe zweryfikowanie jego potrzeb. Na Warszawskich Dniach Akwarystyki jest obowiązek prawidłowego oznaczenia prezentowanych zwierząt. 

Na pokazie akwariów obowiązuje zakaz prezentacji roślin i zwierząt podlegających zakazom, takich jak inwazyjne gatunki obce (listy IGO UE i IGO PL), ślimaki Pomacea (ampularie), ryby genetycznie zmodyfikowane (np. danio fluo, tetra kolor) oraz ryb sztucznie barwionych (np. ryby barwione metodą iniekcji podskórnej barwnika lub tatuowane). 

Choć zwierzęta te nie są prawnie zakazane, tak nie ma miejsca na ich promocję podczas Warszawskich Dni Akwarystyki. Zakaz dotyczy ryb poddanych intensywnym modyfikacjom tzn. uzyskanych drogą krzyżowań lub selekcji opierających się na utrwalaniu cech morfologicznych innych niż ubarwienie lub zmiana długości czy kształtu płetw, a zatem m.in. deformacji kręgosłupa, deformacji oczu, deformacji łusek, całkowitej redukcji płetw, tworzeniu guzów i narośli, jak: molinezja balonowa, flowerhorn, pielęgnica papuzia, niektóre odmiany złotych rybek.

Niezależnie od spełnienia obowiązkowych wymogów weterynaryjnych, podczas Warszawskich Dni Akwarystyki obecny będzie co najmniej jeden lekarz weterynarii specjalizujący się w zwierzętach nieudomowionych i mający doświadczenie w pracy ze zwierzętami akwariowymi.  

MISTRZOSTWA KREWETEK OZDOBNYCH

Warsaw Shrimp Contest
ZASADY KONKURSU

W trakcie Warszawskich Dni Akwarystyki 2024 odbędzie się kolejna edycji mistrzostw krewetek ozdobnych Warsaw Shrimp Contest. Jest to konkurs skierowany do hodowców tych niewielkich skorupiaków akwariowych. Zaprezentowane rozmaite odmiany barwne krewetek z rodzajów CaridinaNeocaridina. Międzynarodowe Jury konkursu oceni ubarwienie skorupiaków, odnosząc się do takich kryteriów jak intensywność barw, czy wyrazistość rysunku. Z uwagi na różnorodność poszczególnych odmian barwnych przygotowano 14 kategorii konkursowych. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zaprezentowano poniżej.

UWAGA! Krewetki biorące udział w Mistrzostwach Krewetek Ozdobnych będzie można oglądać po zakończeniu oceny sędziowskiej tj. w sobotę 18 maja w godzinach 12.00-16.00 oraz w niedzielę 19 maja w godzinach 10.00-16.00. 

 • Nadsyłanie zgłoszeń do udziału w Konkursie: 1 maja godz. 0.00 – 15 maja 2024 r. godz. 24.00.
 • Dostarczanie krewetek przez Uczestników Konkursu : 16 maja godz. 15.00-20.00, 17 maja godz. 08.00-15.00.
 • Ocena sędziowska: 18 maja 2024 godz. 8.00-12.00.
 • Ogłoszenie wyników Konkursu: 18 maja 2024 godz. 16.00 (Aula I).
 • Uzgodnienie odbioru krewetek przez Uczestników konkursu i wymiany między hodowcami: 18 maja 2024 r. ok. godz. 17.30 (po ogłoszeniu wyników Konkursu).
 • Odbiór krewetek przez uczestników Konkursu: 19 maja 2024 godz. 16.30-18.00.
 • Krewetki prezentowane w konkursie muszą być wolne od chorób,  uszkodzeń mechanicznych, a także niepożądanych w hodowli cech (np. baloon head, short carapace) i epibiontów (np. Cladogonium kumaki, Holtodrilus truncatus, Scutariella japonica).

 • Długość całkowita krewetek, mierzona od końca rostrum do końca telsonu, musi wynosić minimum 2 cm. 

 • Niespełnianie powyższych kryteriów przez co najmniej trzy krewetki w ramach jednego zestawu konkursowego oznacza jego dyskwalifikację. 
 • W ramach jednego zestawu konkursowego można zaprezentować od trzech do pięciu krewetek.

 • Ocenie podlegają wyłącznie trzy krewetki należące do jednego zestawu konkursowego.

 • Dokonując wyboru ocenianych krewetek zespół sędziowski kieruje się wyborem zwierząt, które najlepiej spełnią kryteria.

 • Krewetki prezentowane w ramach jednego zestawu konkursowego powinny charakteryzować się homogenicznością pod względem ubarwienia oraz wielkości. 

Neocaridina davidi species complex:

 • Category 1: All grades

Caridina cantonensis species complex:

 • Category 2. Crystal Red all grades (excl cat. 4)
 • Category 3. Crystal Black all grades (excl cat. 4)
 • Category 4. Super Crystal Red / Super Crystal Black
 • Category 5. Taiwan Bee: Panda, Red Wine, Red Ruby, King Kong
 • Category 6. Red Pinto: Zebra, Spotted Head, Backline, Nanashi, Pinto Tigers
 • Category 7. Black Pinto: Zebra, Spotted Head, Backline, Nanashi, Pinto Tigers
 • Category 8. Taiwan Bee Fischbone, Galaxy, Boa
 • Category 9. Tigers all colour variants 
 • Category 10. Fancy Tigers
 • Category 11. Blue Bolts, Red Bolts, Steel Blues
 • Category 12. OE all colour variants (excl cat. 13)
 • Category 13. Metallic – normal and OE
 • Category 14. Crossbreeding

W przypadku wątpliwości, do której kategorii należy przydzielić planowane do zaprezentowania krewetki, prosimy o kontakt z Organizatorem konkursu. 

 • Przykładowe karty oceny są dostępne do pobrania tutaj. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w kartach oceny sędziowskiej. 
 • Udostępnienie kart ocen uczestnikom ma na celu dostarczenie wskazówek co do wyboru zwierząt do konkursu. 
 • Poszczególne zestawy konkursowe krewetek zostaną zaprezentowane w osobnych zbiornikach konkursowych.

 • Każdy zbiornik konkursowy prezentuje jednakowe warunki w obrębie każdej kategorii.

 • Objętość zbiorników konkursowych wynosi około 10 l.

 • Zastosowane oświetlenie charakteryzować będzie barwa dzienna.

 • Zastosowane zostanie tło w postaci ciemnego podłoża, neutralnego wobec parametrów fizyko-chemicznych wody.

 • Zbiorniki konkursowe zostaną wypełnione wodą RO z solami – przewodność 280-380 uS. 
 • Ocena zostanie dokonana w oparciu o karty ocen stosowane podczas konkursów międzynarodowych.

 • Oceny każdego zestawu konkursowego dokona dwóch sędziów.

 • Sędziowie wspólnie ustalają punktację dla zestawów prezentowanych w obrębie danej kategorii, a w razie wątpliwości mogą skonsultować się z sędzią głównym. 

 • Nad pracą sędziów będzie czuwał sędzia główny, którego rolą będzie rozstrzyganie niejasności, a także potwierdzenie wnioskowanej ewentualnej dyskwalifikacji danego zestawu.

 • Skład międzynarodowego Jury zostanie zaprezentowany nie później niż dwa tygodnie przed konkursem. 

 • W trakcie oceny sędziowskiej, w pomieszczeniu konkursu, nie mogą przebywać osoby postronne ani uczestnicy konkursu. 
 • Udział w konkursie mogą wziąć udział zarówno początkujący, jak i bardziej zaawansowani hodowcy krewetek.
 • Każdy Uczestnik konkursu może wystawić dowolną liczbę zestawów konkursowych w kategorii, pod warunkiem, że nie zostanie przekroczona liczba dostępnych zbiorników.
 • Sędziowie mają możliwość wystawienia swoich zestawów konkursowych w Konkursie, pod warunkiem, że nie biorą udziału w ocenie kategorii, w której zaprezentowany został ich zestaw konkursowy. Ponadto, nawet przypadkowe ujawnienie zestawu konkursowego przed pozostałymi sędziami będzie w takim przypadku skutkowało automatyczną jego dyskwalifikacją.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia zawierającego:
  a) imię i nazwisko uczestnika,
  b) reprezentowany kraj,
  c) numer kategorii, nazwę odmiany krewetek – osobno dla każdego zestawu akwariowego,
  d) numer telefonu uczestnika,
  e) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu (wzór zostanie udostępniony po rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń).
 • Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy konkursu: krewetki@aquariumshow.pl, w terminie 1 maja godz. 0.00 – 15 maja 2024 r godz. 24.00.
 • Organizator konkursu potwierdzi przyjęcie zgłoszenia niezwłocznie poprzez odpowiedź na nadesłane zgłoszenie.
 • W przypadku braków w zgłoszeniu Organizator konkursu poprosi o uzupełnienie zgłoszenia.
 • Krewetki zgłoszone w ramach zestawów akwariowych należy dostarczyć osobiście (lub za pośrednictwem upoważnionej osoby) w dniu 16 maja 2024 r. w godzinach 15.00-20.00 oraz w dniu 17 maja 2024 r. w godzinach 8.00-15.00 do Organizatora konkursu pod adresem ul. Ciszewskiego 8, Budynek 23.
 • Organizator konkursu nie wyraża zgody na wysyłkę zwierząt konkursowych za pośrednictwem kuriera.
 • Krewetki zgłoszone w ramach poszczególnych zestawów konkursowych powinny być przekazane w osobnych dla każdego zestawu workach akwarystycznych opisanych unikalnymi pięcioznakowymi kodami otrzymanymi przy potwierdzeniu zgłoszenia przez Organizatora.
 • W przypadku błędnego przyporządkowania odmiany krewetek do kategorii przez Uczestnika konkursu, Organizator konkursu może dokonać korekcji.
 • Odbiór krewetek przez Uczestników biorących udział w konkursie będzie możliwy w niedzielę 19 maja 2024 r. w godzinach 16.30-18.00.
 • Odbioru krewetek może dokonać Uczestnik konkursu lub upoważniona przez niego osoba, jeśli zostało to wcześniej uzgodnione z Organizatorem konkursu.
 • W przypadku nieodebrania krewetek we wskazanych godzinach, przechodzą one pod opiekę Organizatora konkursu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Zasadach Konkursu oraz jego uzupełniania. 

Udział w Mistrzostwach Krewetek Ozdobnych organizowanych w trakcie Warszawskich Dni Akwarystyki jest bezpłatny i otwarty dla każdego. 

Można jednak wesprzeć naszą inicjatywę i jej dalszy rozwój. 

Osoby zainteresowane wsparciem tej inicjatywy zachęcamy do wpłat dowolnej kwoty na konto Fundacji Oceanika:
 
Numer rachunku:  97 1940 1076 3248 3936 0000 0000

Dane: Fundacja Oceanika, ul. Laskowa 95, 26-050 Chrusty

Tytułem: Darowizna – Krewetki

Dziękujemy!

Fotografie autorstwa Sebastiana Prati

Wskazówki Dojazdu

 • Komunikacją miejską

  Rekomendujemy korzystanie z aplikacji jakdojadę.pl, za pośrednictwem której możliwy jest także zakup biletów.
  Szczegółowe rozkłady jazdy komunikacji miejskiej dostępne są także na stronach Warszawskiego Transportu Publicznego.

  Przystanek Ciszewskiego (ul. Ciszewskiego):
  - Linia 148 (Lotnisko Chopina - Metro Imielin - SGGW)
  - Linia 166 (Metro Kabaty - Metro Natolin - SGGW - Łazienki Królewskie - Dworzec Wileński)
  - Linia 193 (Metro Stokłosy - SGGW - Metro Służew) 

  Przystanek Strzeleckiego (ul. Rosoła):
  - Linia 185 (Centrum Nauki Kopernik - Stadion Legii Warszawa - SGGW - Metro Imielin)
  - Linia 503 (Stare Miasto - Metro Świętokrzyska - Łazienki Królewskie - SGGW - Metro Imielin)

 • Pociągiem

  Dworzec Centralny - należy przejść do stacji metra Centrum i wybrać kierunek Kabaty, wysiąść na stacji Metro Stokłosy skąd można dojechać do przystanku Ciszewskiego linią autobusową 193 (przystanek Ciszewskiego)

  Dworzec Gdański - należy przejść do stacji metra Dworzec Gdański i wybrać kierunek Kabaty, wysiąść na stacji Metro Stokłosy skąd można dojechać do przystanku Ciszewskiego linią autobusową 193 (przystanek Ciszewskiego)

  Dworzec Wileński - należy wybrać linię autobusową 166 kierunek os. Kabaty (przystanek Ciszewskiego)

 • Samochodem

  Parking niestrzeżony dla samochodów znajduje się od strony ul. Nowoursynowskiej. Parking można łatwo wyszukać wykorzystując poniższą mapę.

 • Rowerem

  Parking niestrzeżony dla rowerów znajduje się na terenie Kampusu SGGW przy budynku Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW.

 • Osoby z niepełnosprawnościami

  Kampus SGGW jest dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wydarzenie odbywa się na podwyższonym parterze budynku Wydziału, jednak dostępne są windy - po jednej z każdej strony budynku. 

NOCLEGI

Nasi Goście nocują w o3Hotel w Warszawie, hotelu, który oferuje wyjątkową mieszankę elegancji, komfortu i doskonałej lokalizacji. Znajdziesz tu przestronne pokoje, nowoczesne udogodnienia oraz atmosferę sprzyjającą relaksowi i wypoczynkowi. 

Dzięki współpracy z hotelem o3Hotel, możemy Wam zaoferować wyjątkową zniżkę na Wasz pobyt. Wystarczy przy dokonywaniu rezerwacji podać hasło „STP”, aby skorzystaj z tej oferty!

ul. Mangalia 1 
02-758 Warszawa
www.o3hotel.pl

Do Warszawskich Dni Akwarystyki z o3Hotel dotrzesz za pomocą komunikacji miejskiej: linii autobusowych 148 i 503. Z kolei do Starego Miasta dojedziesz korzystając z linii 116 i 503. 


KONTAKT

Organizatorem wydarzenia jest Rafał Maciaszek – Katedra Genetyki i Ochrony Zwierząt w Instytucie Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. 

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt pod adresem mailowym rafal.maciaszek@kumakshrimp.pl lub pod numerem telefonu 798 763 792.